Skip links

Lejebetingelser

LEVERINGSFORHOLD:

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig brand, statslige indgreb, orkan, eller ulykkestilfælde som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering uden ansvar for udlejer, så længe den pågældende tilstand vedvarer.

ANSVAR OVER FOR OFFENTLIG MYNDIGHED:

Ansvar overfor offentlig myndighed påhviler lejeren alene. For skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal.

OPSÆTNINGSSTEDET: 

Stedet skal være jævnt og ryddet. Der skal være køremulighed for en bil med trailer til stedet. Klistermærker og lignende må ikke anvendes på telte, gulv, borde og stole. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller dets nærhed.

LEJEPERIODE: 

Hvis andet ikke er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det beror hos lejer. Hvis udlejer ikke modtager materiel tilbage rettidigt, opkræves ekstra leje til dagspris.

ANSVAR: 

Så længe det lejede befinder sig hos lejer, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres dette, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og irreparable skader erstattes til fuld- og nyværdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede i den aftalte periode.

BETALINGSBETINGELSER:

Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke. Det er alene kontrakten bestemmelser der er gældende. Alle mundtlige aftaler som ikke er påført kontrakten, annulleres samtidig med dennes underskrift. Er underskriver et selskab, fond eller forening, hæfter underskriver som selvskyldnerkautionist.

Praktiske oplysninger

 • Teltene leveres i bredden på 5/6 meter. I længden bygges teltene op i 24 meters moduler og kan leveres i ønskede længder
 • Minimum side højde: 1,95 meter og kiphøjden ca. 3,05 meter.
 • Det lejede telt henstår for lejers regning og risiko, indtil teltet er nedtaget og afhentet. Vinduer i teltet placeres efter ønske.
 • Teltdugen er brandhæmmende og godkendt efter DIN 4102. Teltdugen er lavet af PVC og er Rød/hvide, vinduerne er buede. Indgang i teltet kan placeres               efter ønske. Teltene kan opstilles på såvel græs, jord, fliser som asfalt.
 • Teltene er velegnede til alle former for arrangementer. De præsenterer sig flotte og lyse, og er en ideel ramme om enhver fest.
 • Til fest beregnes der ca. 1 m2 pr. person, der sidder ved bord. Ved runde borde skal beregnes ca. 30-50% mere plads.

Praktiske oplysninger ved leje af festtelt

  1) Inden levering af materialet:

 • Slå ikke græsplænen 3 dage før teltet er opsat, da afklippet græs sætter sig i tagpresenningen og spær under opsætningen senere drysser ned på bordene/          maden. Teltet kan evt. kræves renset efterfølgende for lejers regning for et engangsbeløb på kr. 1000,-
 • Sørg for at det plads teltet skal stå på er ryddet og større ujævnheder er planet ud, da gulvet følger TERRÆNET (græsplænen eller andet underlag). Evt.                   ujævnheder kan udlignes efter gældende dagspris.
 • Mål eventuelt det areal som teltet skal stå på og sæt en pind i hvert hjørne for at se om teltet kan stå der, samt en indikation af placeringen af døråbningen.

     2) Ved opdækning / pyntning af telt, bord, stol og gulv

 • Brug ikke tape ved ophængning af plakater, guirlander eller lignende. Brug i stedet plasticstribs eller snor, som let kan klippes ned efter brug.
 • Brug ikke crepepapir, da det smitter af og ødelægger materialet.
 • Brug ikke ståltråd til ophængning da dette laver hul i presenningen.
 • Myggelys, fakler, grill samt olielamper og andet må ikke stå inde i teltet da dette ødelægger/ soder presenningerne og udvikler kultveilte som er skadelig for         mennesker. Brug i stedet almindelige fyrfadslys

 

Lejer vil være erstatningsansvarlig ved ødelæggelse af teltsider, teltdugen, borde, stole og gulv samt andet tilbehør.

3) Ved afhentning af teltet: – vigtigt – vigtigt – vigtigt

Teltet skal leveres tilbage i rengjort stand og teltet MÅ SLET IKKE VÆRE VÅD, når I tager det ned –det vil sige

 • at teltet skal være tømt for inventar
 • at snore og andet materiel skal være fjernet
 • at stænk og spild på teltdugen vaskes væk

Disse ting er lejerens ansvar og overholdes dette ikke vil der blive fremsendt ekstra regning på de manglende ting. 

                                                                                                                                   God Fest